HARMONOGRAM REKRUTACJI

 HARMONOGRAM  i PROCEDURA REKRUTACJI NA BIEŻĄCY ROK SZKOLNY

TERMINY REKRUTACJI informacja DKO


1. Wejdź na stronę https://dolnoslaskie.edu.com.pl

W odpowiednim terminie znajdziesz tam wszystkie informacje  i instrukcje.

2. Samodzielnie lub korzystając ze wsparcia szkoły macierzystej załóż konto. Pamiętaj !!!! – zapisz login i hasło, z których będziesz korzystał podczas logowania.

3. Dokonaj wyboru właściwej ścieżki, wskazując część systemu odpowiednią dla siebie.

4. Wprowadź oceny i osiągnięcia za świadectwa oraz wyniki egzaminu.

5. Zapoznaj się z ofertą szkół. Wybierz szkoły i oddziały, do których chcesz kandydować.

6. Wygeneruj w systemie wniosek i wydrukuj go. Następnie daj go do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym).

7. Tak przygotowany wniosek dostarcz do szkoły, w której znajduje się oddział, do którego chciałbyś dostać się w pierwszej kolejności. Szkoła, do której dostarczyłeś wniosek, to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

8. Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaloguj się ponownie na swoje konto w systemie rekrutacji i uzupełnij odpowiedni formularz wpisując oceny oraz inne osiągnięcia. Następnie zanieś do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (potwierdzoną kopię lub oryginał).

9. Po ogłoszeniu w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych (………………. r.), należy dostarczyć oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku. W ten sposób potwierdzasz wolę przyjęcia do tej szkoły.

10. Jeśli dokumenty dostarczasz do technikum lub branżowej szkoły I stopnia, otrzymasz skierowanie na badanie lekarskie w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

11. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana……………………….. r.